Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

Logo Kontroli Skarbowej
ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa     tel. : (22) 20-79-510   fax.: (22) 20-79-590
e-mail: uks.warszawa@mz.mofnet.gov.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00 - 16.00
Wydawanie identyfikatorów dla interesantów odbywa się w godz. 8.15 do 15.45
Kasa Urzędu czynna w godzinach 8.30 - 12.30

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /px6m47aa8j/SkrytkaESP

 • Nielegalna krajalnia tytoniu zlikwidowana

  Kontrola Skarbowa wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP oraz funkcjonariuszami olsztyńskiej Izby Celnej zlikwidowali, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, nielegalną krajalnię tytoniu. Zatrzymano 5 osób. Wartość uszczupleń Skarbu Państwa
  z tytułu należnych od tego towaru podatków akcyzowego i VAT oszacowano na kwotę 30 mln zł.

  Więcej
 • Wyrok WSA w Lublinie w sprawie C.H. NEXA Spółka z o.o.

  W dniu 30 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok oddalający skargę C.H. NEXA Spółka z o.o. w Zamościu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług kwoty zwrotu różnicy podatku za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2010 r.

  Więcej
 • Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie działając na podstawie § 42.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, informuje, iż posiada zbędne oraz zużyte składniki majątku ruchomego wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

  Wykaz ww. składników majątku ruchomego zostaje zamieszczony w załączeniu do niniejszej informacji na stronie internetowej Urzędu.

  Osoby zainteresowane zakupem ww. składników proszone są o złożenie podania do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, do dnia  01 lipca 2015 r., do godz. 1000

   

  W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ww. składników proszę o kontakt z Panią Magdaleną Bartel – Starszym Specjalistą w Oddziale spraw administracyjno-gospodarczych nr telefonu 0-22 207-95-61.

  Więcej
 • Kolejna grupa przestępcza rozbita

  Kontrola Skarbowa we współpracy z CBŚP ujawniła kilkadziesiąt firm i osób, które świadomie i celowo prowadziły nielegalną działalność tworząc tzw. karuzelę podatkową. Wspólne działania doprowadziły do zatrzymania 15 osób, które usłyszały zarzuty m.in. prania pieniędzy. Na obecnym etapie UKS w Opolu przeprowadził 6 kontroli, sprawa jest rozwojowa. Wartość zabezpieczonego majątku podejrzanych to prawie 25 milionów złotych.

  Więcej
 • 12 osób zatrzymano za wyłudzanie podatku VAT

  W wyniku czynności prowadzonych przez Policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu, rozbito zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT. Zatrzymano 12 osób. Podejrzanym za udział w oszustwie podatkowym i pranie pieniędzy grozi kara pozbawienia wolności do lat 10 włącznie. Na działalności oszustów Skarb Państwa mógł stracić nawet kilka milionów złotych.

  Więcej