Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa     tel. : (22) 20-79-510   fax.: (22) 20-79-590

e-mail: uks.warszawa@mz.mofnet.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00 - 16.00

Wydawanie identyfikatorów dla interesantów odbywa się w godz. 8.15 do 15.45

Kasa Urzędu czynna w godzinach 8.00 - 13.00, w ostatnim dniu miesiąca czynna w godzinach 8:00 - 12.00

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /px6m47aa8j/SkrytkaESP


WIADOMOŚCI

 • Rozmowa z Agnieszką Królikowską, Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej i wiceministrem finansów, przeprowadzona przez Tomasza Ciechanowskiego w sprawie oszustw ujawnionych w obrocie paliwami przez kontrolę skarbową. Wywiad opublikowany jest w miesięczniku "Prawo i Podatki" sierpień 2014.

  Więcej
 • Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, informuje, iż posiada zbędne oraz zużyte składniki majątku ruchomego wyszczególnione w załączniku do informacji.

  Osoby zainteresowane zakupem ww. składników proszone są o złożenie oferty do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, do dnia  21 października 2014 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są w menu [Majątek/ogłoszenia o sprzedaży majątku trwałego].

  Więcej
 • Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie informuje, że działając jako organ kontroli skarbowej upoważniony jest do wydawania dokumentów opatrzonych godłem państwowym.

  W związku z informacją opublikowaną w mediach, dotyczącą uchybień w przedmiotowym zakresie, w Urzędzie przeprowadzono przegląd użytkowanego sprzętu  i oprogramowania biurowego, w szczególności wykonując testy wydruku przykładowych pism. W wyniku tych czynności stwierdzono przypadek technicznego błędu w formacie wydruku.

  W tym miejscu wskazuję, że w Urzędzie wykorzystywane są  dwa różne pakiety biurowe, w zależności od środowiska, w którym pracuje użytkownik. Podczas konwersji pisma z formatu jednego edytora do formatu drugiego edytora  może nastąpić niewielkie przesunięcie elementów tekstu oraz formatu wydruku pisma. W konsekwencji część pisma może znaleźć się poza górnym marginesem wydruku. Na ekranie komputera widnieje wówczas prawidłowy obraz, natomiast na wydruku  brak jest górnej część pisma.

  Wobec powyższego, wszystkim Pracownikom Urzędu przypomniano o obowiązku każdorazowego sprawdzania poprawności wydruku sporządzanych pism.

  Danuta Butka- Filipczak
  Dyrektor
  Urzędu Kontroli Skarbowej
  w Warszawie

  Więcej
 • Od 9 października 2014 r. kontrola skarbowa podjęła skoordynowane działania mające na celu wykrycie wszystkich uczestników i organizatorów procederu wyłudzania podatku VAT w obrocie elektroniką.

  Więcej
 • Od 22 września 2014 r. na granicy zachodniej oraz na granicy polsko-litewskiej kontrola skarbowa przy współudziale Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego sprawdza dokumentację transportowanego na teren Polski paliwa pod kątem podmiotów, które wprowadzają towar z Litwy i Niemiec.

  Więcej